Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

За да продължите ... натиснете тук .

Благоевград през 2013 година е един от най-преуспяващите градове на България. Смята се за млад, поради двата големи университета, които обучават студенти от цял Свят - това са Американски Университет В България и Югозападен Университет Неофит Рилски - Благоевград. Благоевград се характеризира и с добрия бизнес климат. В близост до три граници, много близо до столицата на България - София, градът е изключително атрактивен и лесно достъпен - като локация.

Нашите парнтьори